امروز شنبه, 25 آذر 1396


کد مطلب : ۳۳  / گروه : مازندران شناسي /  /  بازدید : ۷۲۶۳

استان مازندران بر اساس نتايج سر شماري عمومي و مسكن سالهاي   1335  داراي  (835/000) نفر ،  1345 (1،250،000 1355(1،596،000)، 1365(2،275،000)، 1375 (2،602،000) و برآورد سال 1385 (2،983،000) نفر جمعيت

مي باشد (جمعيت استان گلستان  كه از سال 1377 از مازندران مستقل شده ، از كليه آمارهاي جمعيتي استان مازندران حذف گرديد ). بر اساس نتايج سر شماري عمومي و مسكن 1375 ، از 2/602/000 نفرجمعيت ، 46/2 درصد ساكن در نقاط شهري بوده اند. متوسط نرخ رشد جمعيت استان در فاصله دو سرشماري عمومي و مسكن سالهاي 1365 و 1375 هـ . ش. برابر 1/35 درصد ، و در سال 1375 بعد خانوار

استان 4/6 نفر ، و نرخ فعاليت 27/5 درصد بوده است. جمعيت استان در سال 1383 ، 2/902/134 نفر  و  جمعیت شهر

( و شهرستان) ساري مركز استان مازندران نيز در سال1383، حدود 285 (و 493) هزار نفر بوده است .

بعد از ساري ، بابل و آمل از مناطق شهری  و (روستايی) پر جمعيت استان ميباشند.

جمعيت فعال استان در سال 1383 به 962967 نفر رسيده است .

رهگیری نامه های اداری
دفاتر پیشخوان
ساترا
تسما

آمار سایت

امروز5661
مجموع43698243

تمامی حقـوق این سـایت متعلق به استانداری مازندران می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی: مازندنت ساری