امروز سه شنبه, 26 دی 1396


کد مطلب : ۹۰  / گروه : مازندران شناسي / امور زيربنايي  /  بازدید : ۹۵۰۶
در سال 1384 تعداد 64 دفتر پستي در سطح استان (25 دفتر پست روستايي ، 39 دفتر پست شهري ) فعال بوده اند .
 در سال 1384 تعداد 64 دفتر پستي در سطح استان (25 دفتر پست روستايي ، 39 دفتر پست شهري ) فعال بوده اند . همچنين در اين سال ، تعداد قابل توجهي از دفاتر پستي شهري و روستايي با هدف ارتقاي كيفيت خدمات رساني ، نوسازي و تجهيز شده اند . تعداد 26 آژانس پست شهري و 365 دفتر پست و مخابرات ادغامي در سال 1384 وجود داشته است . همچنین تعداد واحدهاي پستي ارائه دهنده خدمات جديد پستي در سال 1384 ، به ميزان 362 واحد بوده كه از اين تعداد ، خدمات پيشتاز ، خدمات خودرويي ، پست تصويري ، مقر فرستنده و پست خريد به ترتيب داراي 122 . 69 ، 102 ، 34 و 35 واحد بوده اند . تعداد تلفن هاي منصوبه استان ، 1370739 شماره بوده كه 1095525 شماره ( 9/79 درصد ) آن مشغول به کار بوده است . 94 مرکز تلفن شهری و 495 مرکز تلفن روستایی نیز در سال یاد شده در شهرها و روستاهای استان فعال بوده اند . 
رهگیری نامه های اداری
دفاتر پیشخوان
ساترا
تسما

آمار سایت

امروز6990
مجموع44186991

تمامی حقـوق این سـایت متعلق به استانداری مازندران می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی: مازندنت ساری