امروز سه شنبه, 26 دی 1396


کد مطلب : ۹۴  / گروه : مازندران شناسي / امور زيربنايي  /  بازدید : ۶۲۸۲
مازندران داراي اراضي حاصلخيزي بوده و حدود 537 هزار هكتار از مساحت استان زير كشت محصولات سالانه و دائمي مي باشد .

مازندران داراي اراضي حاصلخيزي بوده و حدود 537 هزار هكتار از مساحت استان زير كشت محصولات سالانه و دائمي مي باشد . اين استان حدود 6/3 درصد كل سطح زير كشت محصولات سالانه و دائمي كشور را به خود اختصاص داده است . ميزان توليدات زراعي و باغي استان در سال 1384 به ترتيب 3/2375 و  1922 هزار تن بوده كه رتبه دوم توليدات باغي كشور را دارا مي باشد . از مهمترين توليدات زراعي استان گندم ، جو ، برنج ، سبزيجات و از توليدات باغي مركبات و كيوي را مي توان نام برد .
آب و هواي مساعد جهت كشت علوفه ، دارا بودن توليدات جنبي متنوع جهت تغذيه دام ، وجود زمينه دامپروري در بين كشاورزان ، وجود شبكه هاي ارتباطي و نزديكي به مراكز جمعيتي ، توسعه و گسترش دامپروري را در استان فراهم ساخته است . آمارهاي موجود نشان مي دهد تعداد كل دامهاي استان 3646486 راس مي باشد . همچنين تعداد 1105 واحد مرغداري گوشتي با ظرفيت 15678 هزار قطعه در سال در بخش طيور استان فعال مي باشند . توليدات اصلي دامي استان در سال 1384 شامل گوشت قرمز 5/50547 تن ، گوشت مرغ 9/150135 تن ، تخم مرغ 3/15587 تن و شير 621200 تن بوده است .
فعاليت هاي صيد و صيادي درياي خزر در سه محور توليد ماهيان خاوياري ، استخواني و كيلكا صورت
مي گيرد كه در كنار آن پرورش ماهي در آبهاي داخلي استان نيز يك حركت قابل توجه اقتصادي
مي باشد . ميزان كل صيد انواع ماهي در سال ياد شده  22183 تن بوده ، همچنين ميزان صيد و توليد انواع ماهيان خاوياري و خاويار به مقدار 04/6 تن خاويار و 96/50 تن گوشت خاوياري بوده است .
جنگل هاي مازندران يكي از بي نظيرترين و ارزشمندترين جنگل هاي دنيا محسوب مي شود كه با خصوصيات ويژه زمين شناسي ، خاك شناسي و شرايط آب و هوايي ، داراي عناصر رويشي نادر و منحصر به فرد مي باشد . جنگل هاي مازندران با وسعتي حدود 929096 هكتار ، حدود 53 درصد جنگل هاي شمال كشور و حدود 5/12 درصد جنگل هاي كشور را تشكيل مي دهد .  از كل عرصه هاي جنگلي موجود ، حدود 56 درصد را جنگل هاي تجاری و توليدي ، 26 درصد را جنگل هاي احیایی و 18 درصد را جنگل هاي حفاظتي و حمايتي تشكيل مي دهد . سطح مراتع استان حدود 1049820 هكتار بوده كه شامل 21 درصد مراتع خوب ، 56 درصد مراتع متوسط و 23 درصد  مراتع فقير مي باشند .
رهگیری نامه های اداری
دفاتر پیشخوان
ساترا
تسما

آمار سایت

امروز7013
مجموع44187014

تمامی حقـوق این سـایت متعلق به استانداری مازندران می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی: مازندنت ساری