امروز پنج شنبه, 28 دی 1396


کد مطلب : ۹۸  / گروه : مازندران شناسي / شهرك هاي صنعتي  /  بازدید : ۴۸۷۲
تجربه كشورهاي توسعه يافته و برخي از كشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد اگر مجتمع هاي صنعتي مانند شهرك ها و نواحي صنعتي به صورت اصولي و برنامه ريزي بكار گرفته شوند اين اقدام مي تواند به تشويق و ترغيب صنعتي شدن و هدايت منابع از نظر مكان استقرار و درنهايت حصول سريع تر اهداف مورد نظر منجر شود . در استان مازندران 23 شهرك صنعتي وجود دارد كه دارای 1473.10 هكتار فاز عملیاتی و 996.5300 هکتار زمین صنعتی است . تعداد قراردادهای منعقد شده در شهرکهای صنعتی استان 1376 فقره می باشد .
رهگیری نامه های اداری
دفاتر پیشخوان
ساترا
تسما

آمار سایت

امروز6437
مجموع44219150

تمامی حقـوق این سـایت متعلق به استانداری مازندران می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی: مازندنت ساری