امروز یکشنبه, 06 اسفند 1396


کد مطلب : ۳۴۹  / گروه : مازندران شناسي / صنعت و معدن  /  بازدید : ۵۳۵۰
طي سه ساله نخست دولت نهم 7276 فقره جوازتاسيس صنعتي در استان مازندران صادر گرديده است كه نسبت به مدت مشابه گذشته كه 4449 فقره بوده 5/63 درصد افزايش داشته است .
عملكرد سازمان صنايع و معادن استان مازندران طي سه ساله اخير
در دولت كريمه دكتر احمدي نژاد
مجوزهاي صنعتي:
 طي سه ساله نخست دولت نهم 7276 فقره جوازتاسيس صنعتي در استان مازندران صادر گرديده است كه نسبت به مدت مشابه گذشته كه 4449 فقره بوده 5/63 درصد افزايش داشته است .
 ميزان پيش بيني سرمايه گذاري جوازتاسيس هاي صادره طي سه ساله دولت نهم حدود 118 هزار ميليارد ريال ميباشدكه نسبت به دوره گذشته كه حدود 58 هزار ميليارد ريال بوده 4/103 درصد افزايش داشته است.
 همچنين ميزان پيش بيني اشتغال جوازتاسيس هاي صادره طي سه ساله اخير بيش از 224 هزار نفر ميباشد كه نسبت به دوره گذشته كه بيش از 136 هزار نفر بوده 7/64 درصد افزايش داشته است.
 طي سه ساله نخست دولت نهم 866فقره پروانه بهره برداري صنعتي در استان مازندران صادر گشته است كه نسبت به مدت مشابه گذشته كه 596 فقره بوده 45درصد افزايش داشته است .
 ميزان سرمايه گذاري انجام شده  پروانه بهره برداري هاي صادره طي سه ساله دولت نهم حدود 12هزار ميليارد ريال بوده كه نسبت به دوره گذشته كه حدود 2 هزار ميليارد ريال بوده 500درصد افزايش داشته است.
 همچنين ميزان اشتغال ايجاد شده در واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري هاي صادره طي سه ساله اخير بيش از 16 هزار نفر بوده كه نسبت به دوره گذشته كه بيش از 11 هزار نفر بوده 45 درصد افزايش داشته است.
 طي سه ساله نخست دولت نهم 762 فقره طرح توسعه نيز در استان مازندران صادر گشته است كه نسبت به مدت مشابه گذشته كه 273 فقره بوده179  درصد افزايش داشته است .
 ميزان پيش بيني سرمايه گذاري طرح توسعه هاي  صادره طي سه ساله دولت نهم حدود 14 هزار ميليارد ريال بوده كه نسبت به دوره گذشته كه حدود 4 هزار ميليارد ريال بوده 250درصد افزايش داشته است.
 همچنين ميزان پيش بيني اشتغال طرح توسعه هاي صادره طي سه ساله اخير بيش از 22 هزار نفر بوده كه نسبت به دوره گذشته كه بيش از 8 هزار نفر بوده 175 درصد افزايش داشته است.
 
 
 
مجوزهاي معدني:
 طي سه ساله نخست دولت نهم 71 فقره پروانه اكتشاف  نيز در استان مازندران صادر گرديده است كه نسبت به مدت مشابه گذشته كه 27 فقره بوده163 درصد افزايش داشته است .
 همچنين طي سه سال اخير 39 فقره گواهينامه كشف  نيز در استان صادر گرديده كه نسبت به مدت مشابه دوره گذشته كه 25 فقره بوده 56 درصد رشد داشته است .همچنين ميزان ذخيره گواهينامه كشفهاي صادره طي سه سال اخير 22133 ميليون تن بوده كه نسبت به دوره گذشته كه 10471 ميليون تن بوده 111 درصد افزايش داشته است .
 در سه سال دولت نهم 41 فقره پروانه بهره برداري معدني نيز صادر گرديده كه نسبت به مدت مشابه گذشته كه 22 فقره بوده 86 درصد رشد داشته است همچنين ميزان اشتغال ايجاد شده واحدهاي معدني داراي پروانه بهره برداري صادره در سه سال اخير 626 نفر بوده كه نسبت به مدت مشابه كه 232 نفر بوده 169 درصد افزايش داشته است.
ميزان صادرات:
 در سه سال دولت نهم 152 ميليون دلار صادرات صنعتي و معدني در استان انجام شده است كه نسبت به مدت مشابه دوره گذشته كه 69 ميليون دلار بوده 120 درصد افرايش داشته است.
بخشي از مهمترين اقدامات انجام شده در بخش صنعت و معدن در 3ساله اخير(دولت دكتر احمدي نژاد):
 تخصيص اعتبار به مبلغ 700 ميليارد تومان در قالب تسهيلات زودبازده
 راه اندازي تعداد 866 واحد صنعتي با اشتغالزايي بيش از 16 هزار نفر
 افزايش ظرفيت كارخانه سيمان نكا از 2200 تن به 8000 تن
 صدور جوازتاسيس كارخانه كاغذ سازي با سرمايه گذاري 624029 ميليون ريال و اشتغال 434 نفر كه 12درصد از كاغذ كشور را تامين مينمايد.
 صدور جوازتاسيس كارخانه سيمان كياسر با سرمايه گذاري 800 هزار ميليون ريال و اشتغال 250 نفر كه عمليات اجرايي آن از چند ماه گذشته آغاز گشته است.
 صدورجوازتاسيس  كارخانه خودرو سازي كه مراسم كلنگ زني آن در ايام دهه مبارك فجر انجام گرديد.
 تخصيص مبلغ 585 ميليارد تومان جهت اجرايي شدن 35 طرح بزرگ صنعتي و معدني در آمايش صنعت و معدن كشور.
رهگیری نامه های اداری
دفاتر پیشخوان
ساترا
تسما

آمار سایت

امروز7680
مجموع44946595

تمامی حقـوق این سـایت متعلق به استانداری مازندران می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی: مازندنت ساری