امروز سه شنبه, 01 اسفند 1396


کد مطلب : ۱۶۱۳۶  / گروه : اخبار /  / ۱۳ آذر ۱۳۹۶  /  بازدید : ۲۲۷
امضاء تفاهم نامه مهم مهارت افزايي بين دانشگاه جامع علمي كاربردي و استانداري مازندران به منظور ايجاد و گسترش همفكري و همكاري هاي علمي، آموزشي و پژوهشي تفاهم نامه مهم مهارت افزايي بين مهندس محمد اسلامي استاندار مازندران و دكتر محمد حسين اميد رئيس دانشگاه جامع كاربردي كشور امضا گرديد.

دانشگاه جامع علمي كاربردي و استانداري مازندران تفاهم نامه همكاري امضا كردند.
به منظور ايجاد و گسترش همفكري و همكاري هاي علمي، آموزشي و پژوهشي تفاهم نامه مهم مهارت افزايي بين مهندس محمد اسلامي استاندار مازندران و دكتر محمد حسين اميد رئيس دانشگاه جامع كاربردي كشور امضا گرديد.
تهيه و اجراي طرح نياز سنجي آموزشي، شغلي و مهارتي و شناسايي نيازهاي آموزشي بخش هاي مختلف دولتي و غير دولتي استان با حمايت و همكاري استانداري ،تلاش در جهت برآورد نيازهاي مهارتي نيروي كار استان با اجراي دوره هاي آموزشي مقطع دار و تك پودمان مورد نياز استان، شناسايي موانع و مشكلات اجراي دوره هاي مهارتي علمي كاربردي در استان و همچنين ارائه پيشنهادها و راهكارهاي توسعه و گسترش آموزش هاي مهارتي علمي كاربردي به استانداري از جمله اهداف مهم اين تفاهم نامه است .
همچنين بر اساس مفاد اين تفاهم نامه تدوين و تصويب دوره هاي آموزشي تك پودمان و مقطع دار مورد نياز استان، بررسي و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرايي در جهت بهبود فضاي كسب و كار در استان و ترويج و توسعه فرهنگ كار و كارآفريني ، بهره گيري از تواناييهاي استانداري و سازمان ها و دستگاه هاي اجراي بخش دولتي و غير دولتي جهت اجراي فعاليت هاي مشترك يا اختصاصي آموزشي و پژوهشي، بررسي اولويت هاي پژوهشي و تحقيقاتي پيشنهادي استانداري و اجراي آن ها در قالب قراردادهاي منعقده با استانداري و دستگاه هاي اجرايي و تهيه ويژه نامه راهنماي مشاغل علمي كاربردي استان مازندران از جمله توافقات انجام شده در اين تفاهم نامه مهم و راهبردي است .
اين تفاهم نامه در 3 نسخه و 7 ماده به امضا طرفين رسيده و از تاريخ امضا معتبر مي باشد.


امضاء تفاهم نامه مهم مهارت افزايي بين دانشگاه جامع علمي كاربردي و استانداري مازندران
امضاء تفاهم نامه مهم مهارت افزايي بين دانشگاه جامع علمي كاربردي و استانداري مازندران
امضاء تفاهم نامه مهم مهارت افزايي بين دانشگاه جامع علمي كاربردي و استانداري مازندران
رهگیری نامه های اداری
دفاتر پیشخوان
ساترا
تسما

آمار سایت

امروز20235
مجموع44853580

تمامی حقـوق این سـایت متعلق به استانداری مازندران می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی: مازندنت ساری