فارسی| En امروز : 4 اسفند 1397

در نشست استاندارمازندران و مدیرعامل شرکت توزیع برق غرب مازندران مطرح شد:

بسیج همگانی جهت مدیریت مصرف برق و گذر از پیک بار سال 1397

کد خبر : 2006 24 خرداد 1397فرهنگی
پ

مهندس اسلامی در این نشست که با موضوع گذر از پیک مصرف برق برگزار شد، بر بسیج همگانی در راستای مدیریت مصرف برق و پیک بار سال 1397 تاکید کرد. ‎

در نشستی که با حضور استاندار مازندران و مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران با موضوع گذر از پیک مصرف برق برگزار شد، بر بسیج همگانی در راستای مدیریت مصرف برق و پیک بار سال 1397 تاکید شد.

 استاندار مازندران در این نشست گفت: امروزه نیاز مردم به انرژی برق بسیار ضروری است و یک لحظه نبود آن غیرقابل تصور است.

وی ضمن تاکید بر لزوم بسیج همگانی کلیه سازمانها، نهادها، ادارات و عموم مردم جهت رعایت مصرف بهینه انرژی برق بر همکاری همه جانبه فرمانداران جهت یاری رساندن به شرکت توزیع برق به منظور رعایت مصرف بهینه برق و عدم تحمیل خاموشی به شهروندان تاکید کرد و افزود: بکارگیری حداکثری از ظرفیت مولدهای اضطراری ( دیزل ژنراتور ) موجود در منطقه، استفاده از امکانات IOT (کنترل مصرف برق لوازم سرمایشی از راه دور ) در کلیه ادارات و نهادها و ساماندهی واگذاری انشعاب موقت برق به سکونت گاه های فاقد مجوز ساخت با استفاده از ظرفیت های قانونی ماده 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. 

نماینده عالی دولت در استان هم چنین مهندس نبیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری را به عنوان نماینده عالی و تام الاختیار استانداری در زمینه مدیریت مصرف برق در سطح استان معرفی نمود.

کیوان فرح زاد، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد و اقدامات صورت گرفته در راستای مدیریت مصرف انرژی برق و با اشاره به موضوع کاهش تولید نیروگاه های برق آبی به دلیل کاهش چشمگیر نزولات آسمانی در سال اخیر، راهکارهایی به منظور گذر از تابستان سال 1397 ( پیک بار مصرف برق ) بدون تحمیل هرگونه خاموشی به شهروندان ارائه نمود.

اشتراک گذاری