فارسی|En امروز : 1 اردیبهشت 1397

گزارش تصویری

افتتاحیه ساختمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی مازندران

کد خبر : 68 اسفند 1396
پ

ساختمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی مازندران باحضور حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار و مدیرکل جهادکشاورزی مازندران و رییس نظام مهندسی وجمعی از مسوولین افتتاح شد . ‎

ساختمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی مازندران باحضور حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار و مدیرکل جهادکشاورزی مازندران و رییس نظام مهندسی وجمعی از مسوولین افتتاح شد . 

اشتراک گذاری