امروز چهارشنبه, 02 اسفند 1396


گزارشي از عملكرد امور مالي استانداري مازندران
کد مطلب : ۱۵۷۵۹  / گروه : اداره کل امور اداری و مالی /  /  بازدید : ۱۵۴

بسمه تعالي

" سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال "

 

جناب آقاي آتش فراز رياست محترم امور مالي استانداري مازندران مي باشند كه در ذيل نقطه نظرات ايشان در خصوص اهم وظايف رئيس اداره امور مالي

و عملكرد اين واحد در دولت يازدهم آمده است:

 اهم وظايف رئيس اداره امورمالي

1-     برقراری ارتباط مؤثرومستقيم باذيحساب محترم اداره کل ،هماهنگي وهمکاری لازم درچارچوب قوانين

2-     برقراری ارتباط موثرومستمربامسئولين محترم برنامه وبودجه استانداری وستاد وزارت متبوع برای کسب منابع واعتبارات لازم

3-     پيگيري و رايزني مناسب با خزانه داری معين استان ودفاع ازعملکرد وارائه آمارهای دقيق درآمدی دراخذ تخصيص های بودجه ای

4-     تشکيل وفعال سازی ستادجلب وجذب منابع جديد وارائه راه کارهای مناسب برای جلوگيری ازهزینه های زائد با اولویت توجه به منابع مربوط به اموررفاهي پرسنل

5-     تلاش وبرنامه ريزي جهت رعایت صرفه جویی درمصارف وعدالت درتوزيع منابع وامکانات

6-     تهيه برنامه جامع مربوط به اصلاح ساختارنظام پرداخت بارعايت عدالت وپرداخت براساس تحقق اهداف تعيين شده

7-     مستندسازی اموال براساس قوانين ومقررات مربوطه

8-     بهسازی وشفاف سازی شيوه های انجام فرايندهای مالي ونظارت براجراء فرایندهای مربوطه

9-     تلاش درجهت اجرای نظام مديريت مشارکتي

10- رسيدگي به اسناد هزينه وتطبيق هزينههای انجام شده با قوانين و مقررات

11- دريافت موافقت نامه های مبادله شده بين سازمان و معاونت برنامه ريزي استانداری

12-  بستن حسابهای هزينه ای سال در پايان فروردين سال بعد وحساب های تملک دارائيهای سرمايه ای درپايان تيرماه سال بعد

13-  تهيه گزارش های ماهيانه مطابق فرمهای مربوط و ارسال به خزانه معين وديوان محاسبات استان

14- ثبت وضبط ورود وخروج کالاهای خريداری شده اعم ازهزينه اي وسرمایهای وکنترل اسنادی

15- رسيدگي به کليه اسناد مالي و مطابقت با مقررات و آیيننامه مالي و معاملاتي و بخشنامه های صادره

16- نظارت بر امور حسابداری درييات و پرداخت کليه اسناد مالي و مغايرت های بانكي و ... تهيهو تنظيم اسناد مالي مطابق سر فصل های تعیين شده

17-   ارزيابي مستمر سيستم ها , روشها , و فرصتهای مرتبط با امور مالي واعلام نقاط قوت و ضعف روش های اجرایی موجود و ارائه پيشنهادات اصلاحي

 

  

  • مهمترين اقداماتي كه در دوره 4ساله دولت تدبير و اميد در حوزه مالي استانداري صورت پذيرفته است:

*اداره امور مالي: علاوه بر وظائف اصلي و هميشگي امر مالي مبني بر پرداخت حقوق – اضافه كار– پاداش – بيمه- ماليات و ... موارد ذيل از اهم اقدامات انجام شده در مدت مسئوليت اينجانب در دولت تدبير و اميد ميباشد.

 

1ـ تغيير حسابداري نقدي به تعهدي و انجام اصلاحات براساس ابلاغيه ها در چند مرحله

2ـ راه اندازي سامانه مطالبات و بدهي ها جهت ورود اطلاعات كليه كاركنان شاغل، بازنشسته و سپرده ها (موضوع ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال 1394)

3ـ پرداخت ديون تامين اجتماعي و پرداخت آنها به صورت ماهانه

4ـ جمع بندي اسناد خزانه اسلامي

5ـ ارزيابي عملكرد سازمان  به صورت سالانه در سامانه وزارت كشور

6ـ جذب اعتبارات شهرداريها

7ـ جمع بندي ديون پرسنلي و غيرپرسنلي استانداري و فرمانداريها

8ـ جمع بندي و برآورد هزينه ها و ارائه گزارش به واحد بودجه جهت تنظيم موافقتنامه

9ـ انجام اقدامات مالي مربوط به خريد اقساطي پوشاك و كالا از شركت ها جهت رفاه همكاران

10ـ راه اندازي سيستم نرم افزاري دريافت فيش حقوقي كاركنان استانداري و فرمانداريها

11ـ محاسبه و پرداخت پاداش بازنشستگان مشمول بيمه تامين اجتماعي كه بعد از سال 90 بازنشسته گرديده اند.

12ـ تقسيط بيمه آتش سوزي به صورت سالانه در سامانه وزارت كشور

13ـ تهيه و تنظيم فايل ماليات حقوق كاركنان و ثبت در سامانه مالياتي

14ـ تهيه و تنظيم فايل كسور بازنشستگي شاغلين و ثبت در سامانه سازمان بازنشستگي

15ـ ثبت نام در سامانه تداركات الكترونيكي دولت و تعيين نقش هاي مربوطه

 

 


عملكرد امور مالي استانداري مازندران در دولت يازدهم
عملكرد امور مالي استانداري مازندران در دولت يازدهم
رهگیری نامه های اداری
دفاتر پیشخوان
ساترا
تسما

آمار سایت

امروز16072
مجموع44880581

تمامی حقـوق این سـایت متعلق به استانداری مازندران می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی: مازندنت ساری