امروز چهارشنبه, 02 اسفند 1396


کد مطلب : ۱۰۶۷۶  / گروه : دفتر امور اجتماعي و فرهنگی /  /  بازدید : ۲۸۲۴

 

1- بررسي و شناسايي خصوصيات فرهنگي ، اجتماعي و رفاهي استان و تلاش در جهت ارتقا سطح شاخص هاي مذكور .
2- تحقيق پيرامون مسائل و مشكلات و آسيب هاي اجتماعي استان و ارائه پيشنهادات و راهكارهاي لازم به مراجع مسئول و ذي صلاح .
3- بررسي مسائل اجتماعي و فرهنگي استان و منطقه و تعيين اولويت ها به منظور ارائه طرحهاي كاربردي در شوراها و كارگروههاي ذي ربط .
4- پيگيري اجراي قوانين ، مصوبات دولت ، مصوبات شوراي اجتماعي كشور و ساير دستورالعملهاي ارسالي از سوي وزارت كشور در زمينه امور اجتماعي و فرهنگي استان .
5- بررسي و اتخاذ تصميمات كاربردي درخصوص راه هاي كنترل انحرافات و ناهنجاريهاي اجتماعي ازطريق كارگروه فرهنگي، اجتماعي استان .
6- انجام امور دبيرخانه اي كارگروه اجتماعي استان .
7- بررسي رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي اقشار مختلف استان به منظور اتخاذ خط مشي و روش هاي كاربردي ارتقاء سطح فرهنگ در جامعه .
8- مطالعه و بررسي وضعيت مسائل اجتماعي ، فرهنگي و بهداشتي در سطح استان براي تنظيم اولويتهاي آموزشي استان به منظور ارتقاء سلامت بهداشتي ، رواني و اجتماعي مردم .
9- نظارت و پيگيري وضعيت اماكن عمومي استان به منظور بهبود شرايط و رسيدگي به مشكلات .
10- انجام اقدامات لازم براي افزايش مشاركت مردم روستا و شهر در فعاليبتهاي فرهنگي ، اجتماعي و عام المنفعه .
11- انجام بررسي و مطالعه به منظور شناخت روشهاي مشاركت مردم در امور اجتماعي و ارائه راهكارهاي مناسب براي افزايش مشاركت مردمي در استان با همكاري متفكران ، صاحب نظران ، هنرمندان ، نخبگان و خبرگان علمي و فرهنگي استان
12- اجراي سياست هاي اجتماعي دولت از طريق سازمان مردم نهاد .
13- ساده سازي و تسهيل روند صدور پروانه فعاليت براي سازمان هاي مردم نهاد و انجام بررسي هاي لازم درخصوص هويت هيات موسس و ديگر اركان سازمان در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه با همكاري واحدهاي استاني سازمان هاي ذيربط و دريافت و تنظيم و تكميل پرونده متقاضيان سازمانهاي مردم نهاد جهت صدور پروانه تاسيس .
14- برنامه ريزي بمنظور توانمند سازي سازمانهاي مردم نهاد استان مطابق با قوانين و مقررات از طريق فرمانداران با همكاري واحدهاي استاني سازمان هاي ذيربط و تبيين نقش و جايگاه آنها در جامعه .
15- نظارت مستمر بر فعاليت سازمانهاي مردم نهاد مطابق با قوانين ومقررات از طريق فرمانداران با همكاري واحدهاي استاني سازمانهاي ذيربط و بررسي و رسيدگي به گزارشات و شكايات واصله مربوط به سازمانهاي مردم نهاد و اعلام آن به مراجع ذيربط .
16- بررسي و مطالعه راهكارهاي تشويق و ارتقاء كيفي سازمانهاي مردم نهاد از طريق بستر سازي اجتماعي و هدايت منابع مختلف تخصيصي دولت در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه .
17- هماهنگي و همكاري با فرمانداري ها در راستاي كليه وظايف مربوطه به اهداف توسعه مشاركت هاي اجتماعي و تشكيل سازمان هاي مردم نهاد در سطح استان .
18- فراهم آوردن زمينه ترويج نظم و انضباط و ارتقاء امنيت اجتماعي ، فرهنگ عفاف و حجاب وحفظ صيانت از ارزشهاي اخلاقي ، ارتقاء فرهنگ قانونمنداري و تلاش در جهت صيانت از حقوق شهروندي و رضايت عمومي و ارتقاء وحدت و همبستگي ملي و هويت ايراني اسلامي ، با تاكيد بر باورها و ارزشهاي ديني ، قومي و محلي .
19- بررسي ونظارت بر دستگاههاو نهادهاي فرهنگي متولي در امر پيشگيري آسيبهاي اجتماعي استان .
20- تلاش براي ارتقاء نشاط اجتماعي و رضايت عمومي در استان .
21- تلاش در جهت غني سازي اوقات فراغت اقشار مختلف بويژه جوانان و نوجوانان و نظارت بر اقدامات واحدهاي استاني دستگاههاي متولي .


شرح وظايف دفتر امور اجتماعي و فرهنگي
رهگیری نامه های اداری
دفاتر پیشخوان
ساترا
تسما

آمار سایت

امروز15757
مجموع44880266

تمامی حقـوق این سـایت متعلق به استانداری مازندران می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی: مازندنت ساری