امروز دوشنبه, 30 بهمن 1396


کد مطلب : ۱۳۰  / گروه : معاونت سياسي ، امنيتي و اجتماعی / دفتر امور سياسي وانتخابات  /  بازدید : ۵۶۳۳

-    بررسي گزارشات و مدارك واصله در مورد متقاضيان تأسيس حزب ، جمعيت ، انجمن سياسي و صنفي و انجمن اسلامي و يا اقليت هاي ديني شناخته شده در حوزه استان و انجام تحقيقات  و اعلام نظر در اين زمينه به وزارت كشور.
-    نظارت و مراقبت مستمر از نحوه فعاليت احزاب، جمعيت ها ، انجمن هاي اسلامي و ارسال گزارشات در اين مورد به وزارت كشور و ساير مراجع ذيربط.
-    پيگيري و تشكيل پرونده تشكل هاي صنفي و سياسي جهت صدور مجوز هاي لازم.
-    دريافت و پيگيري درخواست هاي اقشار و گروه ها در رابطه با برپائي اجتماعات و راهپيمايي ها مطابق دستورالعمل هاي قانوني. 
-    تهيه و تدوين برنامه ها و سياست هاي عمومي دولت و ابلاغ به فرمانداران و بخشداران  در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه .
-    جمع آوري وجمعبندي اخبار و گزارشات سياسي استان و تجزيه و تحليل آن و انعكاس به وزارت كشور .
-    پيگيري و اجراي برنامه هاي مربوط به نشست هاي مستمر با نخبگان و شخصيت هاي
ذي نفوذ سياسي و اجتماعي و فرهنگي به منظور آگاهي از ديدگاههاي آنها و تبادل نظر در رابطه با امور مربوط به استان .
-    انجام امور مربوط به كليه انتخابات در سطح استان طبق مقررات و قوانين مربوطه و نظارت بر حسن اجراي آنها.
-    تهيه و تنظيم آمارهاي مورد نياز انتخابات و نتيجه گيري از پيشرفت كار .
-    بررسي و انجام مطالعات لازم در مورد ايجاد ، انتزاع ، الحاق و يا تبديل نقاط مختلف استان به روستا ، دهستان ، شهر ، بخش ، شهرستان در سطح استان در چارچوب ضوابط و تعاريف تقسيمات كشوري و ارائه نظرات و پيشنهادات مناسب به وزارت كشور.


 

رهگیری نامه های اداری
دفاتر پیشخوان
ساترا
تسما

آمار سایت

امروز17695
مجموع44814580

تمامی حقـوق این سـایت متعلق به استانداری مازندران می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی: مازندنت ساری