امروز سه شنبه, 26 دی 1396


امور مشاوران و پیمانکاران
کد مطلب : ۷۴۵۹  / گروه : معاونت حمل و نقل و ترافيك دفتر فني /  /  بازدید : ۳۴۱۰

اهم برنامه های اجرائی گروه امور مشاوران و پیمانکاران:
- پيگيري رفع موانع زيرساختهاي ارتباطي از طريق اينترنت و مشکلات پيمانکاران با سامانه ساجات و ارتقاء رتبه و افزايش توان اجرائي پيمانكاران و مشاوران واجد شرايط بومي استان و مكانيزه كردن سيستم هاي خدمات رايانه اي جهت بهبود و افزایش سرعت در کار با سامانه ساجات.
- بررسي جامع و تشخيص صلاحيت و رتبه بندي پيمانكاران و مشاوران حقوقي و حقيقي.
- پيگيري آخرين دستورالعملها و آيين نامه هاي مربوط به پيمانكاران و مسائل فني و اجرائي مرتبط و ابلاغ به دستگاههاي اجرائي استان.
- پيگيري آموزش پيمانكاران استان در راستاي ارتقاء دانش فني و توان اجرائي آنان با همكاري انجمن شركتهاي ساختماني و تاسيساتي.
- ارزشيابي عملكرد پيمانكاران بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغي و توجه به ارتقاء پايه پيمانكاران واجد شرايط بومي استان .
- تشريح پيمانكاران و كارفرمايان دراجراي قانون برگزاري مناقصات مصوب هيئت وزيران به شماره 130890 مورخ 17/11/83
- برگزاري همايش و پيگيري مباحث مربوط به توانمندسازي پيمانكاران و مشاوران بومي استان.
- جمع آوري كليه اطلاعات مربوط به كارهاي عمراني در دست اجراي پيمانكاران استان از طريق خود اظهاري از آنان.
- پيگيري مستمر بمنظور اخذ اطلاعات كليه قراردادهاي منعقده طرحهاي عمراني استان و درج در بانك اطلاعات رايانه اي مربوطه.
- تهیه فهرست كامل پيمانكاران و مشاوران رتبه بندي شده استان و اطلاع رسانی عمومی
- اطلاع رساني جامع و راهنمائي دستگاههاي اجرائي براي ارجاع كار ، عقد قرارداد د اجراي كميسيونهاي مناقصه و ...
- پيگيري تحقق ماده 4 نظام مهندسي مصوب سال 84 در خصوص بكارگيري كارگران داراي مهارت فني در طرحهاي عمراني .
- پيگيريهاي لازم بمنظور تحقق و اجرائي نمودن تمديد صلاحيت پيمانكاران در قبال ارائه ليست كارگران فني داراي پروانه مهارت از سازمان آموزش فني و حرفه اي استان.
- پيگيريهاي لازم جهت قرار گرفتن موضوع " استفاده از نيروي داراي پروانه مهارت" به عنوان يكي از شاخصهاي ارزيابي پيمانكاران استان و درنظرگرفتن امتياز براي شركتهاي داراي كارگر تعيين صلاحيت فني و حرفه اي شده استان .
- برنامه ريزي جهت كنترل مستمر ظرفيت ارجاع كار پيمانكاران حقيقي و حقوقي بمنظور اعمال قوانين و مقررات مربوطه .
- پيگيريهاي لازم بمنظور اجرائي نمودن الزام پيمانكاران به استفاده از كارگران داراي پروانه مهارت بواسطه درج موضوع در شرايط خصوصي پيمان ، در كليه ي پیمانهای منعقده توسط دستگاههاي اجرايي استان .
- برگزاري نشستها و جلسات هماهنگي با دستگاههاي اجرائي به منظور رفع ابهامات و تشريح مطالب و آئين نامه ها و ...
- پيگيري موارد و مشكلات ناشي از آثار حذف ضرائب بالاسري و منطقه اي ، تاثير ضرايب پلوس و مينوس در روند اجراي پروژه هاي و هزينه هاي نهائي آنها ، نقاط ضعف و قوت بخشنامه ده هزار و جمع بندي نظرات و پيشنهادات و ارائه راهكارهاي موثر.
- اتخاذ تدابير لازم بمنظور تسريع در رسيدگي به اختلاف پيمانكاران و مشاوران با دستگاههاي اجرايي در چارچوب ضوابط و قوانين موجود .
- بازديد از دفاتر مشاوران استان و بررسي امكانات اجرائي آنها جهت اعمال در تعيين صلاحيت و رتبه بندي و صدور گواهينامه .

رهگیری نامه های اداری
دفاتر پیشخوان
ساترا
تسما

آمار سایت

امروز15040
مجموع44195041

تمامی حقـوق این سـایت متعلق به استانداری مازندران می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی: مازندنت ساری