امروز پنج شنبه, 28 دی 1396


شوراي فني استان
کد مطلب : ۷۴۶۰  / گروه : معاونت حمل و نقل و ترافيك دفتر فني /  /  بازدید : ۳۴۸۰

اهم برنامه های اجرائی دبيرخانه شوراي فني استان:
- بررسي مسائل فني و اجرايي در تمام زمينه هاي عمراني استان .
- ترويج فرهنگ الگوي ساخت و ساز ايراني، اسلامي (در راستاي رهنمودهاي مقام معظم رهبري)
- هدايت و ترغيب مديران دستگاهها در خصوص هزينه كرد اعتبارات عمراني با مهندسي مجدد و مهندسي ارزش براي كاهش هزينه ها با صرفه جويي و مديريت زمان و تاكيد بر اين امر.
- شناسايي نقاط ضعف و قوت و اتخاذ تصميم در خصوص اجراي هرچه بهتر طرحهاي عمراني و نيز كاهش هزينه هاي اجرائي با استفاده از عوامل اجرائي و مصالح و امكانات بومي استان .
- بررسي توان فني و اجرايي دستگاههاي استان و اظهار نظر پيرامون صلاحيت دستگاههاي اجرايي جهت اجراي پروژه هاي عمراني (پس از انجام كارشناسي هاي مشترك در كميته هاي پيمان و نظارت) .
- انجام بررسيهاي كارشناسي پيرامون تحقق اهداف طرحها و پروژه ها در قالب برنامه هاي عمراني سالانه مصوب استان و .... با توجه به نظرات كاشناسي كميته هاي ( نظارت – پيمان- آموزش – كنترل كيفيت مصالح – ژئو تكنيك و تعامل ) .
- اعمال سياستهاي صرفه جويي در مصرف انرژي فسيلي در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها با تاكيد بر استفاده از انرژي لايزال طبيعي خدادادي ، مثل خورشيد و باد در طراحي ساختمانهاي دولتي و ارايه راهكارها و محورهاي اصلاح الگوي مصرف دراجراي پروژه هاي عمراني .
- تشكيل جلسات شوراي فني بطور منظم و مستمر با يك تا دو جلسه در هر ماه .
- تشكيل كميته هاي زير مجموعه شوراي فني بطور منظم و مستمر حداقل با دو جلسه در هر ماه .
- تهيه و ارسال صورتجلسات شوراي فني و كميته هاي زيرمجموعه به دستگاههاي اجرايي سطح استان و
ارائه آن به معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردي رياست جمهوري .
- پيگيري اجراي مصوبات شورای فنی و كميته هاي زيرمجموعه تا تحقق اهداف مورد نظر .
- برقراري ارتباط مستمر با مركز و نيزشوراي فني استانهاي موفق با هدف تبادل وكسب تجربيات و الگوهاي موفق و ارائه راهكار در ارتقاء رتبه شوراي فني استان استان .
- انجام بازديدهاي موردي از پروژه هاي شاخص و مهم سطح استان يا كشور با اهداف بررسي روند عمليات اجرايي ، ارائه پيشنهادات لازم جهت تسريع در اجراء افزايش كيفيت و رفع مشكلات و موانع اجراي پروژه ونيز بازديد از نمايشگاه هاي مرتبط با حوزه مباحث فني و عمراني (انجام سفرهاي شهرستاني به منظور بازديدعلمي، آموزشي و نظارتي و برگزاري جلسات شوراي فني) .
- پيگيري مناسب سازي اماکن اداري وعمومي بمنظور تسهيل استفاده معلولين در راستای قانون و همگام با کارگروه مربوطه با توجه به اهمیت ویژه موضوع .
- هماهنگي بمنظور الزام به تهيه شناسنامه فني و ملكي براي تمامي ساختمانهاي دولتي .
- پیگیری تهیه و راه اندازی پایگاه اینترنتی ویژه شورای فنی بمنظور اطلاع رسانی جامع .
- ادامه پیگیری تهيه نشريه شوراي فني بنام گاهنامه فنی ( نشریه داخلی در تداوم گاهنامه نظارت ) .
- تهيه گزارشات مقايسه اي عملكرد شوراي فني استان هر شش ماه .
- پاسخگويي به سوالات و استعلامات عوامل اجرايي طرحها و پروژه هاي عمراني .
- برگزاری همایشهای تخصصی و انجام آموزش همگاني امور فني و ضوابط و مقررات جاری .
- پیگیری تهیه و ارسال پیشنهادات پیرامون اصلاح آيين نامه روش كار شوراي فني ( گردآوري پيشنهادات كميته هاي زيرمجموعه و ساير مبادي ذيربط ) و تدوين آيين نامه جديد پيشنهادي روش كار به معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردي رياست جمهوري ، همچنين پیگیری تا تحقق
کامل بازنگری مجدد آئین نامه روش کار شورای فنی استانها و تهیه و ابلاغ آئین نامه جدید .
( كميته هاي زير مجموعه شوراي فني : کمیته نظارت، پیمان، آموزش، کنترل كیفیت مصالح، تعامل، ژئوتکنیک ومقاومت مصالح )

* برنامه هاي كميته هاي زير مجمومه شوراي فني بشرح ذيل تعیین می گردد :
الف ) کمیتـه نـظارت :
- انجام بازدیدهای نظارتی مداوم و مستمر از کلیه پروژه های عمرانی استان از تمامی منابع اعتباری .
- تشکیل منظم و مستمر حداقل دو جلسه کمیته نظارت استان در هر ماه جهت بازدید و بررسی وضعیت پروژه های عمرانی .
- بازدید از پروژه های مصوب سفر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ریاست محترم جمهوری .
- بازدید از پروژه های بزرگ و شاخص ( ملی – استانی ) استان .
- جمع بندی موارد مشاهده شده در بازدیدها و ارائه پیشنهادات به شورای فنی در جهت ارتقا کیفیت اجرای پروژه های عمرانی در استان .
- ارائه گزارش از وضعيت كيفيت اجراي پروژه ها در شوراي برنامه ريزي استان در پايان هر فصل.
- برگزاری حداقل یک جلسه در هر فصل با فرمانداریها برای جمع بندی کارهای انجام شده، تبادل
اطلاعات و رفع مشکلات .
- بررسی و پیگیری مشکلات پروژه های مساله دار و ارائه راهکارهاي اجرائي به شورای فنی استان.
- بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی و معرفی دستگاههای با توان فنی و اجرایی ضعیف به شورای فنی استان و پیشنهاد عدم واگذاری پروژه به دستگاههای فوق .
- بررسی موردی قرارداد ها و اسناد پیمان پروژه های مورد بازدید .
- جمع بندي عملكرد كميته و ارائه به دبير شوراي فني در پايان هر نيم سال جهت ارائه به مركز.
- مديريت و نظارت برعملكردكميته هاي نظارت شهرستانها وپيگيري تشكيل منظم جلسات اين كميته ها
و اخذ و جمع بندي گزارشات بازديد انجام شده توسط آنها .
- پیگیری تحقق ممنوعيت استفاده از نماي شيشه اي و بي هويت و استفاده از آجرنماي سفالي و سفال بام متناسب با ويژگيهاي معماري بومي منطقه و ترغيب دستگاههاي اجرايي در این خصوص.
ب ) كميته پيمان :
- بررسي راهكار وهماهنگي با دستگاههاي اجرايي بمنظور هدايت حداكثري اجراي پروژه ها به روش پيماني و محـدود نمودن صدور مجوز روش اماني به حداقـل ممكن در راستاي بهبود روشها و ارتقاء كيفيت طرحهاي عمراني .
- بررسي و اعلام نظر پيرامون درخواست دستگاههاي اجرايي براي اخذ مجوز اماني حسب ضرورت .
- اجراي برنامه هاي آموزشي و توجيهي با همكاري ساير كميته ها ی شورای فنی و مراجع مرتبط براي عوامل اجرائي طرحهاي عمراني بمنظور رفع ابهامات قانوني و به حداقل رساندن اختلاف في مابين پيمانكاران ودستگاههاي اجرائي .
- انجام داوري و حل اختلاف ميان عوامل اجرايي پروژه ها ( كارفرمايان و پيمانكاران ) و اتخاذ تصمیم.
ج ) کمیتـه آمـوزش :
- نیاز سنجی آموزشی شهرداریها ، دستگاهها و عوامل اجرایی استان بمنظور برنامه ریزی و تهیّه تقویم آموزشی دوره های فنی و تخصصی مورد نیاز در طول سال.
- تلاش در راستای گسترش همه جانبه فرهنگ آموزش فنی و بازآموزی دوره های تخصصی در دستگاههای مجری طرحهای عمرانی بمنظور بهبود کیفیت اجرائی پروژه های عمرانی.
- تدوین برنامه های آموزشی و برگزاری دوره های فنی و تخصصی برای عوامل اجرایی پروژه های عمرانی و کارشناسان دستگاههای اجرایی و نظارتی متناسب با نیازهای آموزشی .
- پيگيري در جهت استفاده از تجربيات مهندسين مشاور ، اساتيد دانشگاهها و پيمانكاران بمنظور همكاري با كميته آموزش در تدريس دورههاي آموزشي
- پیگیری و برگزاری کارگاهها وسمينار هاي آموزشی تخصصی ( نظیر مدیریت مصرف انرژی در بخش های عمومی و اداری .- سمينار آموزشي مبحث 19- بتن در شمال كشور و...) .
- پیگیری و برنامه ریزی مناسب جهت تشکیل صنوف مرتبط با صنعت ساختمان (نظیر صنف جوشکاران ، قالب بند ، آرماتوربند ، سفت کار و...) با هدف ساماندهی نیروهای فنی و کارگران بخش ساختمان و تحقق کامل آموزش و کسب مهارتهای فنی آنان .
- تلاش در جهت آموزش فنی همگانی ( ارائه مسائل و مفاهیم ضروری و ساده شده فنی به عموم جامعه از طریق رسانه ملی ، مطبوعات و تهیّه بروشور و ... )
- برنامه ریزی بمنظور انجام بازدیدهای میدانی کارشناسان و عوامل اجرائی ( علمی و آموزشی ) از طرحهای مهم و شاخص در دست اجرای استان .
- تهیّه نرم افزار ، نشریات ، گزارشات و جزوات فنی کاربردی با هدف افزایش معلومات فنی کارشناسان و عوامل اجرایی طرحهای عمرانی .
- بررسي راهكارهاي تعامل با كميته آموزش سازمان نظام مهندسي ساختمان استان .
- تکمیل و بروزرسانی كتابخانه تخصصي كميته آموزش در محل دفترفني استانداري .
- مستندسازی فعالیتهای آموزشی کمیته آموزش (در پایان سال جاری) .
د ) کمیتـه کنترل کیفیت مصالح :
- پيگيري و تاكيد بر استقرار نظارت مقيم و آزمايشگاه كنترل كيفي براي طرحها و پروژه هاي عمراني مهم توسط دستگاههاي اجرايي و شهرداریهای استان
- پیگیری تحقق اهداف کارگروه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در چارچوب وظائف شورای فنی و تشکیل مستمرکارگروه مذکور و پیگیری مصوبات مربوطه .
- پيگيري استانداردسازی كيفيت مصالح سنگي مورد استفاده درطرحهای عمرانی ، واحدهاي توليدي بتن و شن و ماسه در استان با اخذ گواهينامه استاندارد .
- پیگیری جدی بمنظور دستیابی به کیفیت مطلوب مصالح مطابق استانداردها در راستای تحقق اهداف و برنامه های کمیته کنترل کیفیت مصالح با هماهنگی و همکاری گروه معدن و مصالح و سازمانها و نهادها و دستگاههای مرتبط .
هـ ) کمیتـه تعامل :
- زمينه سازي و برنامه ریزی و پیگیری جدی براي انعقاد قرارداد دستگاههاي اجرايي با مشاوران و پيمانكاران بومي ( با رعايت قوانين مرتبط و بر اساس شرايط عمومي پيمان ، فهارس بهاء و ... )‌
- ايجاد تعامل بين پيمانكاران و دستگاههاي اجرائي بمنظور اجراي هرچه بهتر و اصولي تر پروژه هاي عمراني و عدم بروز اختلاف بين كارفرما و پيمانكار و... وپيگيري امور مربوط به پيمانكاران .
- بررسي و پيگيري مسائل مرتبط با دستگاههاي اجرايي (نظارت – مشاور– پيمانكار- بهره بردار) .
- هماهنگي جهت ارتقاء رتبه و افزايش توان اجرائي پيمانكاران و مشاوران واجد شرايط بومي استان.
- پيگيري كليه مسائل و مشكلات مرتبط با پيمانكاران در اجراي قوانين و بخشنامه هاي ابلاغي و...
و ) کمیتـه ژئوتكنيك و مقاومت مصالح :
- پیگیری اجرائي شدن و تحقق کامل نظام نامه كميته ژئوتکنیک و مقاومت مصالح و تشکیل مستمر جلسات كميته مذکور و پیگیری مصوبات مربوطه از طريق شوراي فني.
- پيگيري كليه امور مرتبط با ژئوتکنیک ، مقاومت و استاندارد مصالح مصرفي در پروژه هاي عمراني استان كه در شرح خدمات كميته كنترل و كيفيت مصالح ديده نشده اند .
- نظارت بر نحوه فعالیت آزمايشگاههاي ژئوتكنيك فعال در سطح استان و بررسي وضعيت و نحوه رتبه بندي و عملکرد آنها.

رهگیری نامه های اداری
دفاتر پیشخوان
ساترا
تسما

آمار سایت

امروز6493
مجموع44219206

تمامی حقـوق این سـایت متعلق به استانداری مازندران می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی: مازندنت ساری