امروز چهارشنبه, 02 اسفند 1396


گروه فنی و عمرانی
کد مطلب : ۷۴۵۷  / گروه : معاونت حمل و نقل و ترافيك دفتر فني /  /  بازدید : ۳۵۱۳
اهم برنامه های اجرائی گروه فنی و عمرانی: ( نظارت عالیه ، عمران شهری و روستائی ،امور فنی و تدوین معیارها )- پیگیری تحقق کامل مهندسي ارزش و توجه به ارتقاء كيفيت ، کاهش هزينه و زمان اجرا و بهره برداري مفيد و موثر طرحهای عمراني به ويژه پروژه هاي عمران شهري و ... .- نظارت عاليه و پيگيري…

 

اهم برنامه های اجرائی گروه فنی و عمرانی:


( نظارت عالیه ، عمران شهری و روستائی ،امور فنی و تدوین معیارها )
- پیگیری تحقق کامل مهندسي ارزش و توجه به ارتقاء كيفيت ، کاهش هزينه و زمان اجرا و بهره برداري مفيد و موثر طرحهای عمراني به ويژه پروژه هاي عمران شهري و ... .
- نظارت عاليه و پيگيري طرحها و پروژه هاي مهم و بزرگ ملي واستاني وتکميل طرحهاي نيمه تمام ، بويژه پروژه هاي مصوب سفر رياست محترم جمهوري و پروژه هاي مهم " طرح مهر ماندگار " استان .
- پيگيري امور محوله پيرامون برنامه عملیاتی تدوین برنامه پنجم توسعه و حضور فعال در جلسات كميته کارشناسی تدوین بخش عمران شهری(شهرداری های استان).
- پيگيري نیازمندیهای عمرانی استان و بررسی درخواست هاي مردمي به ويژه درحوزه عمران شهري .
- رسيدگي به درخواستها و رفع موانع و مشكلات عمراني دستگاههاي اجرايي و شهرداريهاي
استان ( درخواست ترك تشريفات مناقصه ، درخواست اعتبار ، هماهنگي بين دستگاهها جهت تسريع در اجراي پروژه ها ، مشاوره فني به دستگاههاي اجرايي ، فرمانداريها و شهرداريها و...)
- تجدید نظر در انتخاب اعضای کمیته نظارت و صدور احكام جدید براي تمامي اعضاي فعال كميته هاي نظارت شهرستانها و استان.
- اطلاع رسانی به دستگاههای اجرایی در خصوص آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل های منتشره و تهیه و انتشار مجموعه قوانین مورد نیاز عوامل و مجریان پروژه های عمرانی .
- برنامه ريزي جهت بازديد از تمامي پروژه هاي در دست اجراي استان بیش از يكبار در طول سال .
- انجام بازديدهاي نظارتي مستمر و جدی از پروژه هاي عمراني سطح استان اعم از پروژه هاي استاني ، ملي ، مصوبات سفر و... ( در قالب كميته هاي نظارت شهرستاني ).
- شركت فعال در جلسات كميته برنامه ريزي شهرستان ، كميسيونها و كارگروههاي مرتبط با نظارت .
- فعال نمودن و تكميل بانك اطلاعاتي در محيط GIS و به روز نمودن و استفاده از آن به منظور كنترل و نظارت بر پروژه هاي عمراني استان.
- تهيّه گاهنامه با هدف تبيين جايگاه مهمّ نظارت پروژه ها ، انعكاس عملكرد دستگاهها و...
- تمديد قرارداد با آزمايشگاه فني و مكانيك خاك استان جهت اخذ نمونه هاي آزمايشگاهي برحسب ضرورت و روند انجام بازديدهاي نظارتي با هدف كنترل كيفيت اجرائي پروژه ها .
- پيشنهاد دوره هاي آموزشي تخصصي و متناسب با نياز گروه به كميته آموزش شوراي فني استان.
- توجه ويژه به فرمانداريها ، بخشداریها و شهرداريهاي تازه تأسيس به لحاظ عدم وجود نيروي انساني متخصص و انجام بازديدهاي منظم از اين فرمانداريها ، بخشداریها و شهرداريها و نيز توجه به موارد مرتبط با معاونت دفتر فني در امورغرب استان.
- تشويق و ترغيب كارشناسان فني گروه نظارت و كارشناسان عضو كميته هاي نظارت شهرستاني در فرمانداريها به شركت در جلسات و دوره هاي آموزش تخصصي در جهت ارتقاء سطح دانش و تجربه.
- شركت در بازديدهاي علمي ، آموزشي و نظارتي مشترك گروه نظارت از تعدادي از پروژه هاي مهم و نمونه استان و در صورت امكان سطح كشور.
- شرکت در بازدیدهای دوره ای از شهرستانها باتفاق مدیرکل و مسئولین گروههای دیگر بمنظور بررسی امور مرتبط حتي المقدور ماهی دو نوبت .
- برگزاری نشست عمومی با فرمانداران محترم و دبیران کمیته های شهرستانها در حیطه مسئولیتهای کمیته نظارت شهرستانها و استان .
- برگزاري جلسات منظم مشورتي (حداقل يك جلسه در هرماه) در دو بخش ، جلسه با اعضاي گروه نظارت دفتر فني وجلسه با مسئولين دفتر عمراني فرمانداريها (يا دبيران كميته هاي نظارت شهرستاني) با طرح مباحث تخصصی ، ارائه و بررسی پیشنهادات ، برنامه های سامانه ، انتقال تجربیات و ارائه راهکارهای عملی در جهت رفع موانع موجود و بهبود روشهای جاری.
- همکاری مستمر با دفاتر و گروههای دیگر ( نظیر دبیرخانه ستاد پروژه های سفر ، گروه مشاوران و پیمانکاران و ... ) و تشریک مساعی جهت پیشبرد اهداف مشترک .
- همکاری و همراهی با دستگاههای مرکز و سایر نهادهای غیر استانی ( نظیر نهاد ریاست جمهوری و ... ) در بازدید میدانی از پروژه ها و تهیه گزارشات از عملیات اجرائی و ....
- تعامل با وزارت محترم كشور و معاونت محترم برنامه ريزي و نظارت راهبردي و ارائه گزارشات خواسته شده مانند گزارش نظارتي پروژه هاي ملي استان و ...
- تجهيز گروه نظارت به امكانات و لوازم موردنياز درجهت نظارت دقيق تر بر پروژه هاي عمراني .
- شركت فعال كارشناسان گروه ( نظارت عاليه ) در جلسات شوراي فني و كميته هاي مرتبط
زير مجموعه آن .
- اقدامات لازم پيرامون تهيه نرم افزار نظارتي و پيگيري راه اندازي آن در گروه فني و عمراني جهت ساماندهي گزارشات نظارتي كميته هاي نظارت شهرستاني و استان و بانک اطلاعات عمرانی وجمع بندي وضعيت طرحها و پروژه هاي عمراني در دست اجراي استان.
- بازديد از ساير استانها جهت تبادل نظر و تجربيات در امور مرتبط فني و عمراني بمنظور
بهبود روشها و برقراری ارتباط با گروههای دارای فعالیتهای مشابه در سطح استان و کشور با هدف کسب تجربیات و الگوهای موفق.
- پاسخگويي به مكاتبات و مراجعات تلفني و حضوري عوامل اجرائي طرحهاي عمراني در خصوص دستورالعمل هاي فني .
- پيگيري بهبود روش اجرائي با بکارگيري طرح تحول وحرکت راهبردي کشور و اجراي کامل طرح تحرک در اداره کل فني و مديريت براي ساير دفاتر حوزه عمراني استانداري و شهرداريها و دستگاههاي اجرائي استان .
- تهیه گزارشات مصور نظارتی از پروژه های عمرانی سطح استان اعم از استانی و ملی ، تجزیه و تحلیل گزارشات و ارزشیابی دستگاههای اجرائی استان با همکاری کمیته نظارت شورای فنی در پايان هر ماه و ارائه به مقامات مافوق .
- پیگیری به روز نگهداشتن و بهره برداری همه جانبه سامانه ملی کنترل و نظارت جامع طرحها و پروژه های عمرانی استان .
- پیگیری جدی و مستمر مباحث مرتبط نظیر بهینه سازی مصرف انرژی ، امور زیربنائی ، مقاوم سازی ساختمانها ، مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و ... .
- پیگیری ویژه و نظارت پروژه های خاص نظیر ساختمانهای آتش نشانی ، پروژه های مقاوم سازي ، کارخانجات کمپوست و ... و انجام امور مرتبط و ارسال گزارشات مربوطه به مراجع .
- ساماندهی و مدیریت پروژه های قابل افتتاح در مناسبتهای مختلف در قالب آئیننامه تدوین شده و تهیه و انتشار بموقع فهرست این طرحها .
- بازديد و بررسی وضعیت پروژه هائی که طی سنوات گذشته بویژه سال قبل مجوز ترک تشریفات از استانداری و مجوز اماني از شوراي فني اخذ نموده اند ، از طريق گروه ناظرین و کمیته نظارت .
- بازديد و بررسی وضعیت پروژه های بخش خصوصی یا طرحهای غیر دولتی بهره مند از تسهیلات بانکی جهت کنترل رعایت استانداردها بمنظور پیشگیری از هدررفت سرمایه ملی و ارتقاء کیفیت ساخت و کنترل کیفی طرحهائی مثل مسکن مهر و ...
- پيگيري و نظارت ويژه بر استانداردسازي كيفيت مصالح سنگي مصرفي طرحهاي عمراني و واحدهاي توليدي بتن و آسفالت و شن و ماسه در استان جهت ارتقاء کیفیت طرحهای عمرانی.
- انجام مكاتبات لازم و مرتبط با وزارت كشور و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ، تهيه و ارائه موارد پيشنهادي و مطالب مورد نياز جهت طرح در همايشها و اطلاع رسانی عمومی.
- پيگيري ويژه و انجام امور مربوط به كارگروه توسعه و مدیریت طرحهای عمرانی استان و تحقق مصوبات مربوطه .
- انجام سایر امور فنی و عمرانی ارجاعی و پاسخ به مکاتبات عمرانی و ... حسب مورد

 

رهگیری نامه های اداری
دفاتر پیشخوان
ساترا
تسما

آمار سایت

امروز17008
مجموع44881517

تمامی حقـوق این سـایت متعلق به استانداری مازندران می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی: مازندنت ساری