فارسی|En Today : Tuesday , Nov 12 , 2019
جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان بهشهر به ریاست اسحاقعلی کشاورز معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان در فرمانداری شهرستان بهشهر برگزار شد