فارسی|En Today : Sunday , Jul 5 , 2020
جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان بهشهر به ریاست اسحاقعلی کشاورز معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان در فرمانداری شهرستان بهشهر برگزار شد