فارسی|En امروز : 23 آذر 1397
بهبود شرایط سفر و کاهش تلفات جاده ای موجب افزایش رضایتمندی مردم می شود / با وجود افزایش سالانه تردد در استان شاهد کاهش حوادث جاده ای بودیم
اختلاف، بیماری بدخیمی است که ثمری جز ویرانی برای جامعه ندارد/ مازندران دارای امنیت مناسب و برکات الهی است
حل مشکلات نیروگاه‌های زباله ‌سوز نوشهر و ساری در اولویت استانداری قرار دارد
اقتصاد مقاومتی با نقش پذیری فعال بخش خصوصی محقق می شود
بانکهای استان با همه ظرفیت در سرمایه گذاری در بخش های صنعت ، معدن و کشاورزی و خدمات مشارکت کنند
از ظرفیت عظیم دانشگاه برای توسعه و تعالی استان باید استفاده شود
در بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر باید حرکت جهشی و شتابان صورت گیرد
از ظرفیت حوزه کشاورزی در پیشرفت و شکوفایی مازندران باید بدرستی بهره گیری شود
ضرورت تدوین سند چشم انداز بلند مدت برای گردشگری دریایی استان
ارتقاء سهم بانوان در مناصب مدیریتی باید به طور جدی دنبال شود
نظام هماهنگی برای مدیریت و ساماندهی آب بندان های استان باید اعمال شود