فارسی| En امروز : 17 خرداد 1399
بازدید انصارالحسینی فرماندار سوادکوه شمالی از سد آیت الله صالحی مازندرانی
جلسه  صیانت حفظ کیفی آب شرب مخزن سد البرز و تعیین وتکلیف روستای کفاک لفور با حضور انصارالحسینی فرماندار
بازدید انصارالحسینی فرماندار  شهرستان به اتفاق اکبرزاده رئیس ورزش جوانان از پیشرفت زمین مینو فوتبال چمن مصنوعی شهرستان
جلسه جمع آوری سگهای بلاصاحب
جلسه ستاد تسهیلات سفر تابستان
جلسه جلوگیری از آتش زدن کاه و کلش در زمان برداشت برنج
جلسه گرامیداشت ارتحال حضرت امام خمینی (ره) به ریاست قدرت ا... نائیج نژاد معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان آمل و با حضور دیگر مدیران شهرستانی ـ 11 خرداد 99 .
جلسه کارگروه اجتماعی به ریاست قدرت ا... نائیج نژاد معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان آمل وبا حضور دیگر مدیران شهرستانی 11 خرداد 99 :
جلسه ستاد بازآفرینی به ریاست سید جعفر رسولی معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان آمل وبا حضور حضرتی رئیس دادگستری و دیگر مسئولین شهرستان ـ 10 خرداد 99 .
جلسه بررسی و پرداخت خسارت از طریق بیمه حوادث به روستائیان و مشارکت با بنیاد برکت در اجرای تفاهم نامه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با استانداری مازندران
راه اندازی رشته پزشکی در شهرستان آمل