فارسی| En امروز : 5 اردیبهشت 1398
هواشناسی
به آسیب دیدگان حادثه سیل مازندران
با حضور دکتر شیرکوند معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور
در مناطق آسیب دیده از سیل استان
از مناطق سیل زده شهرستان سوادکوه
از سوی اداره کل مدیریت بحران استان
از مناطق سیل زده پل سفید شهرستان سوادکوه
از مناطق سیل زده روستای تالارپشت شهرستان سیمرغ
و مدیران ستادی و اجرایی با سیل زدگان شهرستان سیمرغ
 در سپاه کربلای استان
توسط سیل در شرق مازندران
از مناطق سیل زده شهرستان سوادکوه
از مناطق سیل زده شهر پل سفید و دهستان کسلیان
مناطق سیل زده شهرستان سوادکوه
از مناطق سیل زده شهرستان سوادکوه