En امروز : 29 فروردین 1400
۲۸۰روستای مازندران در خطر رانش زمین
در نشست ستاد کرونای شهرستان تنکابن
در جلسه ستاد کرونای شهرستان رامسر
پروژه های حوادثی شهرداری نکا
از مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران
در مراسم آئین درختکاری غرس یک میلیون اصله نهال میوه
بخش چهاردانگه ساری
در مرکز سامد استان
ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران
در پی نفوذ سامانه سرد بارشی به استان
رزمایش آزادسازی حریم و بستر و لایروبی رودخانه سیاهرود
اعلام آماده باش به شهرداران و دهیاران سطح استان
در عرصه های جنگلی برخی شهرستانهای استان