فارسی|En امروز : 31 خرداد 1397
اتاق فكر بايد مازندران را در همه ابعاد متحول كند / نيازمند مهندسي مجدد در نظام آموزشي هستيم / بسته شدن پي ام دي، مهم ترين دستاورد برجام بود
افتتاحیه ساختمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی مازندران