فارسی| En امروز : 25 شهریور 1398
شرکت در کنفرانس معرفی شبکه امن دیتا همراه
افتتاح نمایشگاه الکامپ بابل
اهمیت برخط بودن و پایداری شبکه ارتباطی شعب اخذ رای / ضرورت انجام تست میدانی از کلیه شعب اخذ رای
راه اندازی امکان ثبت نظر اقشار مختلف مردم در مورد نحوه دریافت خدمات از دستگاههای اجرایی استان در سایت استانداری
برگزاری جلسه اتصال دهیاریها به شبکه دولت  و ارزیابی سامانه جامع و یکپارچه دهیاریهای استان (سجد)
اتصال ۸۳۲ دستگاه اجرایی مازندران به شبکه دولت
ابوذر قربانی
ابوذر قربانی مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت ارتباط مستقیم
پیوند ها