فارسی|En امروز : 30 شهریور 1397
عزاداری برای امام حسین فریاد ظلم ستیزی در برابر مستکبران است
پیشرفت جامعه در گرو مهارت نیروی انسانی است
اتمام پروژه های نیمه تمام در ساری
قاچاق، ضربه مهلکی به اشتغال وارد کرده است
دستگاه‌های مربوط به امربه‌معروف در جهت تبین این فرهنگ در سواحل تلاش کنند
اقتصاد و درآمدزایی روستاییان در اولویت برنامه‌های باشد
معابر و حریم جاده‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی پاکسازی می‌شود
فرماندار ساری، مهمان مرکز سامد
توجه به بخش کشاورزی ضرورت اقتصاد کشور است
افتتاح خانه محروم در ساری
عباسعلی رضایی
عباسعلی رضایی فرماندار شهرستان ساری ارتباط مستقیم
پیوند ها