فارسی| En امروز : 12 خرداد 1399
 معرفی کتاب هم­ افزایی بارویکرد توانمندسازی ایران با عرضه و تقاضای محصولات درون­زایی
آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
مشخصات طرح های پژوهشی
مهدی قاسمی
مهدی قاسمی مدیرکل دفتر برنامه ریزی ، نوسازی و تحول اداری ارتباط مستقیم
پیوند ها