فارسی| En امروز : 6 بهمن 1398
جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان عباس آباد برگزار شد
نشست هم اندیشی فرماندار عباس آباد با خبرنگاران
اولین جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان عباس آباد برگزار شد
همایش شعر و خاطره ( سردار دلها )
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
جلسه شورای ترافیک شهرستان عباس آباد برگزار شد
عباس شیرینی همپا
عباس شیرینی همپا فرماندار شهرستان عباس آباد ارتباط مستقیم
پیوند ها