فارسی| En امروز : 17 خرداد 1399
جلسه شورای مهارت شهرستان عباس آباد برگزار شد
دهگردشی فرماندار عباس آباد از روستای پرچور
جلسه مشترک ستاد ساماندهی سواحل و ستاد مقابله با کرونا برگزار شد
جلسه بررسی مشکلات آب شرب شهری کلارآباد
لزوم توجه و نظارت بیشترادارات بر اماکن اقامتی و پذیرایی در شهرستان عباس آباد
ملاقات مردمی فرماندار شهرستان عباس آباد
دومین جلسه ستاد ساماندهی سواحل شهرستان عباس آباد برگزار شد
همزمان با فرا رسیدن سوم خرداد روز آزاد سازی خرمشهر ؛
عباس شیرینی همپا
عباس شیرینی همپا فرماندار شهرستان عباس آباد ارتباط مستقیم
پیوند ها