فارسی| En امروز : 30 فروردین 1398
فرماندار شهرستان گلوگاه با صدور پیامی دولت آمریکا را مبنی بر تروریستی دانستن سپاه محکوم کرد
سال پر تلاطم اقتصادی را پشت سر گذاشتیم
سرانه مطالعه شاخصه مهم توسعه یافتگی است
هدف ما سالم نگه داشتن جامعه است
محمدرضا تباکی
محمدرضا تباکی فرماندار شهرستان گلوگاه ارتباط مستقیم
پیوند ها