فارسی| En امروز : 5 تیر 1398
دومین جلسه شورای اداری شهرستان  بابل در سال 98برگزار شد
حضور فرماندار ویژه شهرستان بابل در مرکز سامد مازندران
اطلاعیه شماره یک ستاد انتخابات کشور صادر شد
تقدیر معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو از فرماندار بابل
وارش عظمت و بزرگی فرهنگ ایرانی را به دنیا نشان داد
حضور  معاون وزیر نیرو در شهرستان بابل
دیدار معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل با جانباز ارتشی، امیر سرلشکر عبدالجواد کرامتی
قربانعلی ولی زاده بورا
قربانعلی ولی زاده بورا معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ارتباط مستقیم
پیوند ها