فارسی| En امروز : 29 فروردین 1398
بازدید فرماندار شهرستان سیمرغ از روند بازسازی و تعمیر واحدهای خسارت دیده روستای تالارپشت
برگزاری جلسه کارگروه بیمه نمودن کلیه واحدهای مسکونی شهرستان به ریاست فرماندار شهرستان
مجتبی حبیب نژاد روشن
مجتبی حبیب نژاد روشن فرماندار شهرستان سیمرغ ارتباط مستقیم
پیوند ها