فارسی| En امروز : 17 خرداد 1399
ابوذر قربانی
ابوذر قربانی مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت

پیشنهاد ها و انتقادهایتان را با مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید