فارسی| En امروز : 14 تیر 1399
قربانعلی ولی زاده بورا
قربانعلی ولی زاده بورا معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان

پیشنهاد ها و انتقادهایتان را با معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید