فارسی| En امروز : 31 شهریور 1399
حسن اسحاقی
حسن اسحاقی مدیر کل اداره کل شیلات مازندران

سوابق:

رئیس اداره شیلات بابلسر و فریدونکنار

دبیر کمیسیون  برنامه ریزی، نظارت و مبارزه با قاچاق کالاو ارز استان

سرپرست مدیریت سرمایه گذاری و جذب منابع منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس 

مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی درامورایثارگران