فارسی| En امروز : 10 خرداد 1399
سید رحیم بخشی
سید رحیم بخشی مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری