فارسی|En امروز : 25 مهر 1397
سید حسین درویشی
سید حسین درویشی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان