تبریک استاندار مازندران در پی کسب رتبه کتاب سال جمهوری اسلامی از سوی دانشنامه تبرستان و مازندران

انتخاب دانشنامه تبرستان و مازندران را به عنوان کتاب برگزیده سال جمهوری اسلامی ایران که طی یک دهه توسط بیش از 1200 تن از پژوهشگران و دانشوران فاضل؛ متخصص و دانشگاهی به سرپرستی شخصیت پرتلاش این عرصه؛ جناب آقای جهانگیر نصری اشرفی با تحمل مرارت های بسیار که ملازم چنین کارهای بزرگ علمی است، تبریک می گویم و از همه کسانی که یاریگر این دستاورد فرهنگی ماندگار بودند از جمله وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران قدردانی می نمایم.

امیدوارم؛ این اثر ارزشمند در حوزه فرهنگ تبری زبان, چراغ راه پویندگان فرهنگ تبرستان و مازندران و الگویی برای انجام تحقیقات و تالیفات ماندگار در راستای معرفی فرهنگ این دیار باشد.

از خداوند قادر متعال، برای همه عزیزانی که در تالیف دانشنامه تبرستان و مازندران نقش داشته اند, لیکن امروز در میان ما نیستند، رحمت واسعه و رضوان الهی مسالت دارم.

احمد حسین زادگان

استاندار مازندران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

چاپ محتويات