مشخصات طرح های پژوهشی

 

 

دراجرای ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی دولت (2) و دستورالعمل اجرایی آن (موضوع مصوبه شماره 3/12/2211 مورخ 94/12/19 شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری)، دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری مازندران در راستای انجام وظایف ذاتی خود و در چارچوب سیاست ها و اولویت های پژوهش و فناوری کشور، اقدام به انجام دو طرح پژوهشی و مطالعاتی از محل اعتبارات پژوهشی استانداری در سال 1396 و 1397 با عناوین ذیل نموده است:

1- طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی مبدل انرژی موج با ایده محوری مبدل ویواستار با توان حداکثر 100 وات

2- آسیب شناسی تولید، بازاریابی و صادرات مرکبات و کیوی در استان مازندران با رویکرد ارائه برنامه استراتژیک و عملیاتی

مشخصات کامل تر دو طرح پژوهشی مذکور در فایل پیوست ارائه شده است.

دانلود پیوست

چاپ محتويات