بهره مندی 496 روستای مازندران از نعمت آب شرب در دولت تدبیر و امید

مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی استان، گفت: در 4 سال گذشته 496 روستای مازندران از آب شرب بهره مند شدند و 160 پروژه نیمه تمام به بهره برداری رسیده است. 

به گزارش روابط عمومی استانداری، مجید عبداللهی در نشست خبری مدیران عامل صنعت آب مازندران که در محل استانداری برگزار شد، با اشاره به این که در سال 92، با 252 پروژه نیمه تمام در حوزه آب و فاضلاب روستایی در مازندران مواجه بودیم، افزود: تا سال 95 بالغ بر 160 پروژه را به اتمام رساندیم و در حال حاضر 432 پروژه نیمه تمام که نشانگر آغاز پروژه های جدید در استان است، به 380 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی استان، با اشاره به این که در 4 سال گذشته 496 روستای مازندران از آب شرب بهره مند شدند، خاطرنشان ساخت: 231 روستا در 2 سال گذشته از نعمت آب شرب برخوردار شدند.

عبدالهی، بیان داشت: بهره مندی آب شرب روستایی در استان از ۶۸.74 درصد به ۷5.96 درصد رسیده است که به میانگین کشوری نزدیک است.

وی گفت: برای اتمام پروژه های نیمه کاره حوزه آب و فاضلاب روستایی ۳۸3 میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

عبداللهی با اشاره به این که مازندران سومین استان کشور از نظر جمعیت روستایی است، یادآور شد: از ۲۴۰۰ روستای بیش از ۲۰ خانوار، ۱۶۵۰ روستا که از لحاظ جمعیتی 80 درصد می باشد تحت پوشش قرار دارند.

مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی استان با اشاره به اینکه ۴۲ درصد جمعیت استان در روستاها زندگی می کنند، اظهار داشت: با محاسبه جمعیت شناور و فصلی، میزان جمعیت روستاهای استان به ۵۰ درصد می رسد.

چاپ محتويات