سومین جلسه شورای اداری شهرستان نور در سال 1397 برگزار شد

 

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نور، سومین جلسه شورای اداری شهرستان نور در سال 1397 باحضور شادمان فرماندار شهرستان نور، اسماعیلی نماینده مردم نور و محمودآباد، ائمه جمعه و مدیران ادارات در فرمانداری نور برگزار شد.

چاپ محتويات