آغاز اجرای پروژه جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهری شرق مازندران با حضور استاندار

پروژه جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهری شرق مازندران با حضور استاندار، نماینده مردم شرق مازندران در مجلس، مسئولان وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب، فرمانداران و ائمه جمعه و مسئولان محلی در شهرهای بهشهر، نکا و گلوگاه با اعتبار مورد نیاز بالغ بر 250 میلیارد تومان کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن آغاز شد.

گفتنی است؛ این پروژه که اعتبار اولیه آن بالغ بر 5 میلیارد تومان تامین شده است در شهرهای گلوگاه در ابتدای جاده دریای آرام، بهشهر در ورودی دوم شهرک پیلم کتی واقع در جاده دریای بهشهر و در نکا جنب تالار میلاد  کلنگ زنی گردید و با حضور پیمانکاران و مشاوران طرح، علیات اجرایی آن آغاز شد.

از 5 میلیارد اعتبار تامین شده در فاز نخست؛ بالغ بر 2.5 میلیارد تومان به اجرای پروژه در بهشهر، 1.5 میلیارد تومان به نکا و 1 میلیارد تومان به اجرای پروژه در گلوگاه اختصاص یافت.

تعداد انشعابات قابل نصب در بهشهر 21 هزار فقره، تعداد انشعابات قابل نصب در نکا 14 هزار فقره و تعداد انشعابات قابل نصب در گلوگاه  8 هزار فقره است.

طول شبکه جمع آوری اصلی و فرعی در بهشهر 215 کیلومتر، در نکا 145.6 کیلومتر و در گلوگاه 83.4 کیلومتر و جمعیت تحت پوشش در سال افق طرح در بهشهر 141 هزار نفر، در نکا 94.8 هزار نفر و در گلوگاه 36 هزار نفر و طول خط انتقال در شهرهای بهشهر، نکا و گلوگاه به ترتیب 5، 2.2 و 2.2 کیلومتر می باشد.

اجرای این پروژه که عملیات آن 4 تا 5 سال به طول می انجامد، اثرات مهمی در رفع کمبود آب، جلوگیری از آلودگی محیط زیست شهری، افزایش شاخصه‌های بهداشت محیط شهری، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و ارتقاء سطح مدیریت شهری دارد. 

چاپ محتويات