ضرورت ورود به مساله خشکسالی مازندران از موضع پیشگیرانه

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران گفت: کشاورزی، محیط زیست، آب و گردشگری و مسائل اجتماعی با هم مرتبط هستند و نباید به مسائل تک بعدی نگاه کرد.

حسین زادگان در جلسه پیشگیری و مقابله با خشکسالی در غرب مازندران با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی و اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با خشکسالی افزود:ورود به مساله خشکسالی یک رویکرد پیشگیرانه است و همه باید پای کاربیایند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران اظهار داشت: اگر بر آب مدیریت درست نگیرد، گردشگری،اشتغال و اقتصاد جای خودرا به مشکلات می دهد.

وی افزود: باید با تصمیمات درست، مدیریت مصرف، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی، توزیع عالمانه و منطقی آب برنامه ریزی مناسب داشته باشیم.

حسین زادگان ادامه داد: نقش رسانه ها بسیار مهم است و یک ضلع از توسعه، رسانه های مکتوب، دیداری و شنیداری و فضای مجازی اند و باید بتوانند مشکلات را منعکس نمایند و البته باید مردم نیز پای کار بیایند و از ظرفیت تشکل های مردم نهاد به درستی استفاده شود.

دیدار با خانواده ی شهیدان علیزاده، بازدید از طرح دریای شهرداری رامسر، بازدید از بیمارستان امام سجاد رامسر از دیگر برنامه های معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران در شهرستان رامسر بوده است.

چاپ محتويات