به ظرفیت های روستا جهت بالا بردن سطح آبادانی و کیفیت اهتمام ویژه داشته باشید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری قائم شهر، مهدی حمزه خانی بخشدار مرکزی در گردهمایی دهیاران بر دقت آن ها جهت بالا بردن سطح مختلف کیفیتی روستا تاکید نمود.

این همایش که با تاکید حضور همه دهیاران از سوی بخشدار تشکیل شد دارای بخش های متفاوتی بود که با صحبت های بخشدار در خصوص افزایش کیفی سطح روستاها و همچنین حضور افراد از ادارات مختلف جهت آگاه سازی دهیاران همراه بود.

 

 

چاپ محتويات