برگزاری ملاقات مردمی فرماندار شهرستان کلاردشت با حضور مدیران کل استانداری مازندران

 

برگزاری ملاقات مردمی فرماندار شهرستان کلاردشت با حضور مدیران کل استانداری مازندران

به روایت تصویر

چاپ محتويات