هم اندیشی با هدف اتحاد نظر در جهت توسعه شهر نور

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نور،در این جلسه معیارها برای ساماندهی پارک جنگلی نور و میدان امام شهر نور بررسی شد.

چاپ محتويات