حضور مهندس رازجویان معاون عمرانی استانداری مازندران و بازدید میدانی از احداث پل دسترسی بالادست سد گلورد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهشهر،  به دنبال وعده فرماندار بهشهر در خصوص پیگیری وضعیت جاده بالا دست سد گلورد بازدید میدانی احداث پل دسترسی روستائیان این منطقه با حضور مهندس رازجویان معاون عمرانی استانداری مازندران، هادی خنجری فرماندار شهرستان بهشهر،علی‌محمد شاعری نماینده مردم شرق مازندران،یخکشی مدیرعامل آب منطقه ای مازندران، و احمدی مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران انجام شد.

چاپ محتويات