گزارش تصویری : جلسه کمیته آب کشاورزی شهرستان

گزارش تصویری :

جلسه کمیته آب کشاورزی شهرستان

برگزاری جلسه کمیته آب کشاورزی با حضور سید علی اسد فرماندار شهرستان جویبار و اعضای کمیته در محل فرمانداری .

 

 

          به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، جلسه کمیته آب کشاورزی با حضور سید علی اسد فرماندار شهرستان جویبار و اعضای کمیته در محل فرمانداری برگزار شد .

 

چاپ محتويات