دهیاران شرق استان در شهرستان بابلسر

برگزاری همایش دهیاران شرق استان مازندران با حضور آقای مهندس رازجویان معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار، مدیران ستادی و همچنین آقای مهندس احمدی مدیرکل مدیریت بحران استان در شهرستان بابلسر در روز یکشنبه 16 تیر 98

چاپ محتويات