گزارش تصویری : برگزاری اولین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان جویبار

 

گزارش تصویری :

 

برگزاری اولین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان جویبار

 

          به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، اولین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان جویبار با حضور محمدمهدی عبدی مسئول دفتر فنی و برنامه ریزی فرمانداری شهرستان جویبار ، صالحی دبیر کمیته برنامه ریزی شهرستان و کارشناس کمیته برنامه ریزی استان ، مدیران ادارات و نهادهای شهرستان و خبرنگاران در محل سالن اجتماعات  فرمانداری شد .

چاپ محتويات