حضور شهردار و اعضای شورای شهر آمل در دفتر فرماندار قائم شهر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائم شهر، مقدس شهردار آمل به اتفاق اعضای شورای شهر آمل در دفتر یوسف پور فرماندار قائم شهر حاضر شدند و به وی انتصابش را تبریک گفتند.

چاپ محتويات