گزارش تصویری :

گزارش تصویری :

 پاکسازی حریم محورشهر کوهیخیل از زباله و پلاستیک

  بمناسبت ۲۱ تیر ماه سالروز جهانی بدون پلاستیک و زباله

          به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، بمناسبت ۲۱ تیر ماه سالروز جهانی بدون پلاستیک و زباله ، پاکسازی حریم محور شهر کوهیخیل از زباله و پلاستیک  (با شعار نه به پلاستیک و زباله) برگزار شد .

 

چاپ محتويات