گزارش تصویری : ملاقات عمومی سید علی اسد فرماندار شهرستان جویبار

 گزارش تصویری :

ملاقات عمومی سید علی اسد فرماندار شهرستان جویبار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، ملاقات عمومی سید علی اسد فرماندار شهرستان جویبار با مردم در محل فرمانداری برگزار شد  .چاپ محتويات