از سوی فرماندار نوشهر در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان نوشهر مطرح شد :

چاپ محتويات