بازدید دکتر صفرنژاد فرماندار نوشهر از نیروگاه برق ۴۶۰ مگاواتی کاسپین نوشهر

چاپ محتويات