نشست فرمانداران و بخشداران ، شهرستان های نوشهر، چالوس و کلاردشت با حضور محمدی مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری در خصوص برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

چاپ محتويات